Of Belediye Başkanlığından Vergi Uyarısı

26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 15 inci, 21 inci, 56 inci, 60 inci ve 84 üncü maddesinde yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri belediye grupları itibariyle aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak Of Belediye Başkanlığı; “İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin her biri için Belediyemiz 2. grupta yer aldığından 0,03 TL vergi alınacaktır.  

İlan ve reklam amacıyla bu araçları kullanan vatandaşlarımızın bu reklam araçlarını kullanmadan önce belediyemize gelip beyan verip bu reklam araçlarını mühürletmelidirler. 

Beyansız ve mühürsüz dağıtılan ilan ve reklam araçları tespit edilirse dağıtan kişiye 5.000 (150,00 TL) adet broşür tahakkuku yapılacaktır.” dedi.