Evsel Katı Atık Raporu

Evsel Katı Atık Raporu
Evsel Katı Atık Raporu

2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" denilmektedir.
27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren ´´Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik´´ gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat gereği;
Of İlçesi sınırları içinde evsel katı atıkların toplanma ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımızın, söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri düşülmüş ve Of Belediyesi Çevre Temizlik Vergisi beyan kayıtları ve TİSKİ Genel Müdürlüğü Su abone sayıları hane bazında dikkate alınarak “2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu ” hazırlanmıştır.
İlgili yönetmelik gereğince hazırlanan raporun Halk’ın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla Belediyemiz Web sayfasında 7 gün süreyle duyuru yapılması gerekmektedir.
Evsel Katı Atık Tarife Raporu hakkında görüş ve önerilerinizi   30.01.2021 Saat 17:30’ ye kadar 0(462)7715191-1240-1284 nolu telefon numaralarına ve cemilbayraktar@of.bel.tr , halilibrahimbulut@of.bel.tr mail adresimize bildirmeniz gerekmektedir. Halkımızın bilgisine sunulur

  • EVSEL KATI ATIK RAPORU (98,1 KB)