Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürü
  • Muhammet Yalçınkaya Fen İşleri Müdürü

(1) Yatırım programına alınan her türlü yatırım işlerinden,Yol açılması,yapılması, tretuvar kavşak ve çevre düzenlemesi, her türlü alt yapı hizmetleri ve yatırım işleri ile mevcut bakım onarım tadilat işleri

(2)Yukarıda genel olarak belirtilen işler ihale usulü ve Müdürlüğümüz bünyesinde istihdam edilen işçi personel eliyle yapılır.

(3) İhaleli işler kapsamında, kanal yapımı, bordür döşenmesi,taş kaplaması yapımı, tretuvar yapımı.

(4) Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası: kanal yapımı, taş kaplaması,tretuvar yapımı, yeni yol açılması ve her türlü bakım, onarım ve tamiri yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

(5)İlçenin ihtiyacı olan içme suyunu temin etmek.

(6)İçme suyunun klorlanması ve dezenfeksiyonu yaptırmak.

(7) İçme suyu şebekesinin bakım onarım ve  işletilmesini sağlamak.

(8)Kuyu ve depoların bakım onarım ve işletilmesini sağlamak.

(9)Su ihtiyacı olan yerler tespit edilerek ilgili resmi kurumlarda gerekli şebeke yapımı için talepte bulunmak.

(10)İlçemizin üst kotlarına su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve enerji nakil hatlarının her türlü bakım onarım ve muhafazasını yaptırmak

(11)Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi olmayan yerleşim alanları ile planlanan yerleşim alanlarının şebeke projelerini hazırlar.

(12)Kanalizasyon ihtiyacı olan yerler tespit edilerek ilgili kurumlardan gerekli şebeke yapımı için talepte bulunmak.

(13)Konut ve işyerlerinin kanalizasyon şebekesi dahil edilmesi için izin vermek.

(14)Arıtma tesislerini yaptırmak.

(15)Arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yaptırmak.

(16)Terfi binaları ve şebeke hatlarının bakım ve onarımını yaptırmak.

(17)Kanalizasyon şebekesinin bakım onarım ve işletilmesini sağlamak.

(18)Vatandaşın kanalizasyon şebekesine bağlantısını sağlamak ve kontrol etmek.

(19)Fen İşleri müdürlüğüne bağlı tüm işçilerin puantajını yaptırmak ve günlük devam cetvelinden takibinden sorumlu olmak.

(20)Teknik personelin yetersiz kaldığı durumlarda, hizmet satın alarak hizmeti tamamlattırmak.

(21) Park ve bahçe düzenleme çalışmalarını bahçıvanlar eliyle yaptırmak.

(22) Günlük işlerin programını yapmak, sevk ve idareden sorumlu olmak.

(23) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan çevre düzenleme gibi projelerin uygulama çalışmalarını yerine getirmek.

(24) Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve öteki bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak

(25) Müdürlüğün çalışma  programına  ait motorlu araçları  iş makinelerini ihtiyaca, hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek.

(26) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını denetlemek, direktif vermek.

(27) Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makina ve araçların muhafazasını sağlamak.

(28) Müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumlu olmak.