Başkan Sarıalioğlu'ndan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Başkan Sarıalioğlu'ndan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında:

Türkiye’nin özellikle son on yılda insan hakları konusunda önemli mesafeler kat ettiğini belirten Başkan Sarıalioğlu, "İnsan haklarının, demokrasinin ve hukuk devleti ilkesinin korunması ve ileri götürülmesi, devletimizin son 13 yıldır üzerinde büyük reformlar gerçekleştirdiği konular ve öncelikli hedefleri arasında yer almıştır. Bu alanda bugüne kadar ortaya koyulan çalışmalar, Türkiye’nin uluslararası toplumda çağdaş ve demokratik ülkeler arasındaki yerini güçlendirmiştir.

Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi düşüncesiyle reform çalışmaları devam ederken, küreselleşen dünyada, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, artık devletlerin içişleri olmaktan çıkmış, ulusal sınırları aşarak tüm dünyanın ortak hedefi haline gelmiştir. İnsan hakları ve demokratikleşme alanında bölgemiz başta olmak üzere dünya çapında önemli değişikliklerin yaşandığı günümüzde, Türkiye’nin örnek gösterilen ülkelerden biri olması hepimiz için gurur vericidir.

Ülkemiz, bu anlayış doğrultusunda, bölgede yaşanmakta olan demokratik değişim ve dönüşüm sürecine, insan haklarının geliştirilmesine yapıcı katkıda bulunmaya devam ederken, çatışma ve aşırılıklara karşı da her zaman tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur.

Biz de Of Belediyesi olarak, ilçemizde 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın eşit mesafede, hakkaniyetle hizmet ve ilgi alması gayretindeyiz. İlçemizde temel belediyeciliğin dışında, halkın eksiklerinin giderilmesi ve refahın artması için gerekli tüm işleyişlerle de kol kola vererek çalışıyoruz.

Bu duygularla, Oflu hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm insanlığın İnsan Hakları Günü’nü kutluyor; bu önemli günün, insan haklarına saygı konusundaki duyarlılığın artmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.