Ktü Of Teknik Eğitim Fakültesi (Eğitim)

  • OF / TRABZON
NOT
ÜNİVERSİTE Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknik Eğitim Fakültesi Nisan 2004'te Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Of Teknik Eğitim Fakültesi'nin idari, akademik ve fiziki yapılanma çalışmaları devam ederken Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye'deki tüm teknik eğitim fakültelerinin kapatılması ve yerlerine onların da işlevini görmesi yanında endüstrinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirecek teknoloji fakültelerinin kurulması kararını almıştır. Bu bağlamda Bakanlar Kurulu'nca 02.11.2009 tarih ve 15546 sayılı karar ile Of Teknik Eğitim Fakültesi kapatılıp yerine Of Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Fakültemiz bünyesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22.02.2011 tarih ve 008075 sayılı kararı ile Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Yazılım Mühendisliği Bölümü olmak üzere dört bölüm kurulmuştur. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerimizde eğitim öğretime başlanmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi'nin vizyon güçlü bir mesleki ve teknik eğitim sistemine sahip olmaktır. Misyonu ise, mesleki teknik orta öğretime güçlü eğiticiler yetiştirmek ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmektir.